وبلاگ دکتر عبدالرسول تلوری

اطلاع رسانی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد های اهواز و صفا دشت

دانشجویان دکتری مدیریت و مهندسی ساخت واحد اهواز

- دانشجویانی که درس مدیریت ریسک پروژه را انتخاب کرده اند، فایل مطالب ارایه شده در جلسه اول تا پنجم درس را از آدرس های  زیر دریافت کنند

http://www.axifile.com/en/7810227400

http://www.axifile.com/en/700815DBF9

  http://www.axifile.com/en/1CF4169CD1

  

برای ارتباط از ایمیل به آدرس زیر استفاده کنید

artelvari@iauahvaz.ac.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:53  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

دانشجویانی که درس هیدرولوژی آماری و پروژه را انتخاب نموده اند

1- دانشجویانی که درس هیدرولوژی آماری و پروژه را با اینجانب انتخاب نموده اند جزوه را از آدرس زیر دریافت کنند

 http://www.axifile.com/en/B286B5CE25

http://www.axifile.com/en/7C8B173F63

2- فایل صورت تکالیف خانگی و داده های مربوطه خود را از آدرس های زیر دریافت کنند

http://www.axifile.com/en/99E4F004FB

فایل داده ها در فایل اکسل است که سر کلاس برای هر دانشجو مشخص شده است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:50  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

1- دانشجویانی که درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته را با اینجانب انتخاب نموده اند مطالب ارایه شده در جلسات اول تا دوم را از آدرس زیر . یا از وبلاگ آقای مهندس حامد علیزاده غریب (مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی )دریافت کنند.

 http://www.axifile.com/en/6FD7706D4A

http://www.axifile.com/en/83B104427C

2-  دانشجویانی که درس سدهای خاکی را انتخاب نموده اند مطالب ارایه شده در جلسات اول و دوم را از آدرس زیر دریافت کنند.

3- http://www.axifile.com/en/4F73EC911F

4-http://www.axifile.com/en/8294F64141

کتاب های مرجع در جلسه اول مشخص شده و در فایل های اشاره شده در بالا آمده است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:47  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی ساخت واحد اهواز

دانشجویانی که واحد سیمنار را انتخاب نموده اند و تا کنون موفق به اعلام موضوع خود به اساتید مربوطه نشده اند هرچه زودتر اقدام نمایند.

برای ارتباط از ایمیل به آدرس زیر استفاده کنید

artelvari@iauahvaz.ac.ir

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:43  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  |