وبلاگ دکتر عبدالرسول تلوری

اطلاع رسانی برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

دانشجویان دکتری مدیریت و مهندسی ساخت واحد اهواز

- دانشجویانی که درس مدیریت ریسک پروژه را انتخاب کرده اند، فایل مطالب ارایه شده در جلسه اول و دوم  و سوم را از آدرس های زیر دریافت کنند

http://www.axifile.com/en/7810227400

http://www.axifile.com/en/700815DBF9

 http://www.axifile.com/en/1CF4169CD1

 برای ارتباط از ایمیل به آدرس زیر استفاده کنید

artelvari@iauahvaz.ac.ir

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:53  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

دانشجویانی که درس هیدرولوژی آماری و پروژه را انتخاب نموده اند

1- دانشجویانی که درس هیدرولوژی آماری و پروژه را با اینجانب انتخاب نموده اند جزوه را از آدرس زیر دریافت کنند

 http://www.axifile.com/en/B286B5CE25

http://www.axifile.com/en/7C8B173F63

2- فایل صورت تکالیف خانگی و داده های مربوطه خود را از آدرس های زیر دریاف کنند

http://www.axifile.com/en/99E4F004FB

فایل داده ها در فایل اکسل است که سر کلاس برای هر دانشجو مشخص شده است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:50  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی

1- دانشجویانی که درس هیدرولوژی مهندسی پیشرفته را با اینجانب انتخاب نموده اند مطالب ارایه شده در جلسات اول و دوم را از آدرس زیر دریافت کنند.

 http://www.axifile.com/en/6FD7706D4A

http://www.axifile.com/en/83B104427C

2-  دانشجویانی که درس سدهای خاکی را انتخاب نموده اند مطالب ارایه شده در جلسات اول و دوم را از آدرس زیر دریافت کنند.

3- http://www.axifile.com/en/4F73EC911F

4-http://www.axifile.com/en/8294F64141

کتاب های مرجع در جلسه اول مشخص شده و در فایل های اشاره شده در بالا آمده است

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:47  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  | 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت و مهندسی ساخت واحد اهواز

دانشجویانی که واحد سیمنار را انتخاب نموده اند موظف هستند  تا پایان مهر ماه موضوع خود را به اساتید مربوطه به صورت کتبی یا از طریق ایمیل اعلام کنند.

برای ارتباط از ایمیل به آدرس زیر استفاده کنید

artelvari@iauahvaz.ac.ir

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم مهر 1393ساعت 0:43  توسط دکتر عبدالرسول تلوری  |