مشخصات فردی
نام:عبدالرسول تلوری
تاریخ تولد:1330
جنسیت:مرد - متاهل
محل سکونت:ايران - تهران
درباره من:کارشناسی دانشگاه تهران 1353
کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 1368
دکتری تخصصی دانشگاه نیوساث سیدنی استرالیا
عمران مهندسی منابع آب و هیدرولوژی
مشخصات تماس
ایمیل:artelvari@iauahvaz.ac.ir
شناسه Yahoo:telvari@yahoo.com.au
شناسه Gmail:telvari@gmail.com
شناسنه Msn:telvari@hotmail.com
تحصیلات
سطح تحصیلات:دکتری
رشته تحصیلی:عمران - مهندسی منابع آب و هیدرولوژی
محل تحصیل:دانشگاه نیو ساث ولز استرالیا
حرفه
شغل:دانشیار گروه عمران دانشگاه آزاد
محل کار:دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
مهارتها:1- مدلهاي هيدرولوژيكي (آماري و قطعي) Hydrology Modeling (statistics & Deterministic)
2- هيدرولوژي سيل Flood hydrology
3- هيدرولوژي شهري Urban hydrology
4- آبهای زيرزمينی و تعذيه مصنوعي آبخوان و پخش سيلاب
Groundwater and groundwater recharge and flood spreading
5- مهندسي رودخانه River Engineering
6- برف و بهمن Snow and avalanche
7- كنترل فرسايش در رودخانه River Erosion Control
8- كنترل سيلاب Flood Control
9- سدهای خاکی کوتاه و موارد استفاده آنها
Small earth dams
10- مهندسي آبخيزداري Watershed Management
11- حفاظت آب و خاك Water and Soil Conservation
12- مديريت پروزه های آب و خاك Soil and water Project management